သီခ်င္းမ်ား

Sunday School ကေလးမ်ားအတြက္သီခ်င္းမ်ား
၁။ ၾကယ္ကေလးေတြ - Little Stars

၂။ ျမည္းကေလးမ်ား

၃။ ေမာေ႐ွ

၄။ ေနာဧ - Noah

၅။ ဒါ၀ိဒ္

၆။ ေယာသပ္

၇။ ဒံေယလ

၈။ ခ်ိဳးငွက္မ်က္လံုး

၉။ ကားတိုင္မွာ

၁၀။  သန္႔႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္

၁၁။ အေစာင္႔စစ္သူရဲ - Guard

၁၂။ ဆုေတာင္း - Prayer

၁၃။ ေဂ်ာ႔ခ်္ မူးလာ - George Muller

၁၄။ ေမာေ႐ွေခတ္ကအမ်ိဳးသမီးေတြ

၁၅။ ဗာလမ္ပေရာဖက္

၁၆။ ေယာဘမိန္းမ

၁၇။ လာဇ႐ု

၁၈။ ဇကၡဲ - Zacchaeus

၁၉။ ငယ္႐ြယ္စဥ္အခ်ိန္ကတည္းက

၂၀။  အိပ္ရာ၀င္ဆုေတာင္း

3 comments:

 1. လာေရာက္လည္ပတ္သြားပါတယ္။ ဘုရားရွင္ေကာင္းၾကီးေပးပါေစ။ ေရးသားခ်က္ေတြ ဟာမွတ္ယူစရာေကာင္းလွပါတယ္။ က်န္းမာေရး အေၾကာင္းလဲ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါတယ္။

  ReplyDelete
  Replies
  1. ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ... ဆက္ၿပီး ေရးသားေနပါမယ္ ... God bless you!

   Delete
 2. God bless you all

  ReplyDelete