Thursday, August 27, 2015

ေသြးေပါင္က်တယ္ ဆိုတာ (၁) - Low Blood Pressure (1)

ေသြးေပါင္က်တယ္ဆိုတာ - What is low blood pressure?

ေသြးေပါင္က် (hypotension) တာကို လူေတြ စိုးရိမ္တတ္ၾကတယ္။ တကယ္ေတာ့ စိုးရိမ္စရာ မရွိပါဘူး။
တခ်ိဳ႕က သာမန္ထက္ ေသြးေပါင္က်ေနတတ္တယ္။ ဒါကတကယ္ေတာ့ သတင္းေကာင္းပဲ။ ေသြးေပါင္က်ရင္

 ေလျဖတ္ႏိုင္ေခ်၊ ႏွလံုးေရာဂါ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် နည္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေသြးေပါင္က်တာက တခါတရံ ဒုကၡေပးတဲ့အတြက္ ဆရာဝန္ (သို႔) သူနာျပဳဆရာမကို ျပသသင့္ပါတယ္။

ဘယ္ေလာက္ဆိုရင္ ေသြးေပါင္ခ်ိန္က်သလဲ? What is a low blood pressure reading?

90/60 mmHg နဲ႔ သူထက္နဲေနရင္ ေသြးေပါင္က်ပါတယ္။
တနည္းေျပာရရင္ -
- အေပၚက ၉၀ ရွိရင္၊ ေအာက္က ဘယ္ေလာက္ရွိရွိ

 ေသြးေပါင္က်တာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။
- ေအာက္က ၆၀ ထက္ နဲေနရင္၊ အေပၚ ဘယ္ေလာက္ရွိရွိ

 ေသြးေပါင္က်တာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။

ဘာေၾကာင့္ ေသြးေပါင္က်သလဲ? What causes low blood pressure?

တခ်ိဳ႕က နဂိုကတည္းက ေသြးေပါင္ခ်ိန္ နဲၾကတယ္။ ဘာေၾကာင့္လို မေျပာႏိုင္ပါဘူး။
တခ်ိဳ႕က်န္းမာေရးအေျခအေနေတြနဲ႔ ေသာက္တဲ့ေဆးေတြေၾကာင့္ ေသြးေပါင္က်ႏိုင္ပါတယ္။

စိုးရိမ္ရသလား? Is low blood pressure dangerous?

အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ စိုးရိမ္စရာ မလိုပါဘူး။ တခါတရံေတာ့ မူးတာ၊ သတိလစ္တာအထိ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။
ပံုမွန္ထက္ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ေသြးေပါင္ခ်ိန္ ရုတ္တရက္ ထိုးက်သြားရင္ အေၾကာင္းရင္း တခုခုေၾကာင့္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဆရာဝန္ (သို႔) သူနာျပဳဆရာမကို ျပသသင့္ပါတယ္။

ဘယ္လိုကုမလဲ? How is low blood pressure treated?

ေသြးေပါင္က်တဲ့သူအမ်ားစုကေတာ့ ကုဖို႔ မလိုပါဘူး။
ဆရာဝန္ (သို႔) သူနာျပဳဆရာမက ကုဖို႔လိုတယ္လို႔ ယူဆရင္ေတာ့ ေသြးက်ရတဲ့အေၾကာင္းရင္းကို ရွာပါလိမ့္မယ္။ ရွာေတြ႕တဲ့အခါ ဘယ္လိုကုမလဲဆိုတာ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။
http://www.bloodpressureuk.org မွ ျပန္ဆိုပါတယ္။

Saturday, August 8, 2015

မိုးေသာက္ယံနဲ႔ ညဦးယံ - Morning and Evening: Charles Spurgeon 32

ခရစ္ေတာ္သာ  အေသခံေပးခဲ့သူ
ဒံေယလ ၉း ၂၅ - ၂၇။  ေရာမ ၅း ၈ - ၁၂၊ ၁၉ - ၂၁။
“The Messiah shall be cut off, but not for himself.” – Dan. 9: 26.
“ထိုသခင္မွတပါး အဘယ္သူမွ် ကယ္တင္ျခင္းအမႈကို မတတ္ႏိုင္။ ထိုသခင္၏ နာမေတာ္မွတပါး ငါတို႔ကို ကယ္တင္ႏိုင္ေသာ နာမတစံုတခုမွ် ေကာင္းကင္ေအာက္လူတို႔တြင္ မေပၚမရွိ။” (တမန္ ၄း ၁၁ -၁၂) ထိုသခင္၏ နာမေတာ္သည္ မဂၤလာရွိေစသတည္း။
ထိုသခင္မွာ ဗီဇအျပစ္ မရွိဘူး။ ညစ္စြန္းတဲ့ ဒုစ႐ိုက္ကိုလည္း မျပဳ။ ကိုယ္ေတာ္မွာ အျပစ္ လံုးဝမရွိ။ ဒါေၾကာင့္ ေသျခင္းတရားက ကိုယ္ေတာ္ကို အစိုးမရႏိုင္ဘူး။ ကိုယ္ေတာ့္အသက္ကို ဘယ္သူမွ တရားသျဖင့္ ယူမရႏိုင္သလုိ၊ အဓမၼ အႏိုင္အထက္ျပဳၿပီး မသတ္ႏိုင္ဘူး။ ေကာင္းေသာသိုးထိန္းက . . . “ကိုယ္အလိုအေလ်ာက္ ငါစြန္႔၏။”  လို႔ မိန္႔ေတာ္မူတယ္။ “ကိုယ္အသက္ကို စြန္႔ျခင္းေမတၱာထက္ သာ၍ ႀကီးျမတ္ေသာေမတၱာသည္ (ခရစ္ေတာ္မွတပါး) အဘယ္သူ၌ မွ်မရွိ။” (ေယာ ၁၅း ၁၃)
ဘုရားသခင္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အျပစ္ေျဖစရာအေၾကာင္းျဖစ္ေစဖို႔၊ သားေတာ္ကို ေစလႊတ္ခဲ့တယ္။ (၁ေယာ၄း ၁၀) အဲဒီမွာ တခါတည္းနဲ႔ အၿပီး အျပစ္ေျဖေပးျခင္း (atonement) ဆိုတဲ့ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေမတၱာေတာ္ကို ျမင္ေတြ႔ရတယ္။ အျပစ္ျပဳသူက - လူ၊ ေဝဒနာခံစားရသူက - ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရား။ တရားေတာ္ကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ လြန္က်ဴးတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဝမ္းသာစရာအေၾကာင္းကို ခရစ္ေတာ္၌ ေတြ႔ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အျပစ္ေတြကို ဖယ္ရွားဖို႔အတြက္ မ်က္ရည္ စီးေၾကာင္းေတြက မတိုက္စားႏိုင္ဘူး။ ေတာင္ပံုရာပံု အလွဴေငြေတြကလည္း မကြယ္ကာႏိုင္ဘူး။ သခင္ေယ႐ႈရဲ႕ အေသြးေတာ္မွတပါး ဘယ္အရာကမွ ေျဖလႊတ္မေပးႏိုင္ဘူး။
ကာရာနီမွာ အျပစ္ေတြကို တခါတည္း သယ္ေဆာင္သြားရလို႔၊ အမ်က္ေတာ္ သက္ေရာက္ကာ ခ်က္ခ်င္း စြန္႔ပစ္ခံခဲ့ရတယ္။ လူအတြက္ ဘုရားက တခါတည္း အၿပီးအပိုင္ အေသခံေပးတယ္။ လူစားထိုးေပးတဲ့ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ဉာဏ္ေတာ္ကို အံ့ဘြယ္ ေတြ႕ျမင္ရတယ္။ ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္မွာ ကုသိုလ္ရေအာင္လုပ္တဲ့ လူ႔နည္းလမ္းေတြ မလိုေတာ့ဘူး။ ကုိယ္ကိုကိုယ္ အျပစ္ဒဏ္ေပးဖို႔၊ စိတ္ေနာင္ၾကဥ္ေအာင္ ဆံုးမဖို႔၊ ဘုရားဖူးသြားဖို႔တို႔ မလိုေတာ့ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အျပစ္ေႂကြးရွိသမွ်ကို ဘုရားသခင္ရဲ႕ သိုးသငယ္က အေၾကအလည္ ေပးဆပ္ၿပီးပါၿပီ။ ကားတိုင္ထက္မွာ ကိုယ္ေတာ္ ေျပာခဲ့တဲ့စကားက . . . . အ - မႈ - ၿပီး - ၿပီ ။
ခ်စ္ေသာစာ႐ႈသူ၊ သင့္ကိုယ္စား အေသြးသြန္းေလာင္းခဲ့တဲ့ ကယ္တင္ရွင္ကို ျမင္ၿပီလား။ သင့္အျပစ္ တခုစီတိုင္းကို သင့္ကိုယ္စား သယ္ေဆာင္သြားတဲ့ ဘုရားသခင္ရဲ႕ သားေတာ္ရင္းကို ေျမာ္ၾကည့္ပါ။ တျခားတေယာက္ကို မဟုတ္ဘူး။ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ကို မဟုတ္ဘူး။ သင္းအုပ္ဆရာကို မဟုတ္ဘူး။ မာရိကိုလည္း မဟုတ္ဘူး။ ႐ုပ္ထု လွလွကေလးေတြ ကိုလည္း မဟုတ္ဘူး။ ကိုယ္ေတာ္ကိုသာ ေျမာ္ၾကည့္ပါ။ သခင္ေယ႐ႈကိုသာ ေျမွာ္ၾကည့္ပါ။ သင့္အတြက္ ဘယ္သူမွ အေသမခံခဲ့ဘူး။ ကိုယ္ေတာ္သာ သင့္အတြက္ အေသခံခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ကယ္တင္ရွင္နဲ႔ ႀကီးျမတ္တဲ့ ဘုရားသခင္ ေယ႐ႈခရစ္သာ အေသခံခဲ့တယ္။
ဘုရားသခင္၏ေခၚဖိတ္သံ . . .
“ေျမႀကီးစြန္းသားအေပါင္းတို႔၊ ငါ႔ကို ေျမွာ္ၾကည့္၍၊ ကယ္တင္ျခင္းေက်းဇူးကို ခံၾကေလာ့။ ငါသည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္၏။ ငါမွတပါး အျခားေသာဘုရားမရွိ။” (ေဟရွာယ ၄၅း ၂၂)။

မိုးေသာက္ယံနဲ႔ ညဦးယံ - Morning and Evening: Charles Spurgeon 31

. . . ငါ႔ကို မစေတာ္မူသည္ျဖစ္၍. . .

ေဟရွာ ၄၁း ၁ - ၁၄။ ေဟၿဗဲ ၁၃း ၁ - ၈။
“I will help thee, saith the Lord.” – Isa. 41: 14.
စိတ္ခ်မႈျဖစ္ေစမယ့္ ေက်းဇူးေတာ္နဲ႔ ႂကြယ္ဝတဲ့ စကားေတာ္ေတြ ထာဝရဘုရားထံမွာ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ ငါ မ, စမယ္ လို႔ မိန္႔ေတာ္မူတယ္။ ဘယ္လို ျပႆနာေတြ ၾကံဳေနရသလဲ။ ထာဝရဘုရား မတတ္ႏိုင္တဲ့အရာ ရွိသလား။ ဘုရားသခင္ ျပဳေတာ္မူသမွ်ကို ဆင္ျခင္ၾကည့္ရင္. . . မိန္႔ေတာ္မူသံကို ဒီလို ၾကားရလိမ့္မယ္။ “ငါဟာ သင္တို႔ကို ငါ႔အေသြးနဲ႔ ဝယ္ၿပီးေတာ့၊ သင္တို႔အတြက္ ဘာေၾကာင့္ ငါ အေသခံခဲ့သလဲ။ ႀကီးတဲ့အမႈကို ငါျပဳခဲ့တာ မွန္ရင္၊ ငယ္တဲ့အမႈကို မျပဳဘဲေနမလား။”  ရွင္ေပါလုက- “မိမိသားေတာ္ရင္းကို မႏွေျမာဘဲ၊ ငါတို႔ရွိသမွ် အဘို႔အလို႔ငွါ စြန္႔ေတာ္မူေသာသူသည္ သားေတာ္ႏွင့္တကြ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို ငါတို႔အားမေပးဘဲ အဘယ္သို႔ေနေတာ္မူမည္နည္း။” (ေရာမ ၈း ၃၂) မ,မစဘဲ ကိုယ္ေတာ္မေနပါ။
မစေတာ္မူျခင္းဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ခ်စ္ျခင္းႀကီးမားတဲ့ စိတ္ႏွလံုးေတာ္မွ လာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ဤကမာၻမတည္မရွိမွီတည္းက ေရြးေကာက္ေတာ္မူတယ္။ ပ႗ိညာဥ္ထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ထည့္သြင္းခဲ့တယ္။ သားေတာ္ျမတ္ကလည္း ဘုန္းအသေရကို စြန္႔ၿပီး၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ လူဇာတိကို ခံယူတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ ကာရာနီမွာ အသက္စြန္႔တယ္။ ဒါဆိုရင္္၊ အခုပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ကိုယ္ေတာ္ မ,စေတာ္မူလိမ့္မယ္။ ကိစၥတခုတည္း အတြက္ပင္ အႀကိမ္ အေထာင္အေသာင္းေလာက္ မ,စဖို႔ လိုေနရင္လည္း ကိုယ္ေတာ္မျငင္းဘူး။ လိုတဲ့အရာဟာ ကိုယ္ေတာ္ ေပးမယ့္အရာနဲ႔ ႏိႈင္းရင္ ဘာမွမဟုတ္ဘူး။ ကိုယ္ေတာ္ မတတ္ႏိုင္တဲ့အရာ မရွိဘူး။ ယံုၾကည္ျခင္း အားနည္းတဲ့သူ၊ မစိုးရိမ္ပါနဲ႔။ သံသယျဖစ္လာတိုင္း၊ “သင့္ကို ငါ မ, စမည္”  ဆုိတဲ့ ဂတိေတာ္ကို သတိရ ေအာက္ေမ့ပါ။ ဂတိေတာ္ဟာ ဘယ္အခါမွ အခ်ည္းႏွီး ျဖစ္မသြားဘူး။
ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔- မ,စ ကူမတဲ့ သခင္အေၾကာင္းကို ဆင္ျခင္ၾကစို႔။ “သင့္ကုိျပဳစုေစျခင္းငွါ၊ ဘုန္းအာႏုေဘာ္ေတာ္ ႏွင့္ ျပည့္စံုလွ်က္၊ မိုဃ္းေကာင္းကင္ကို စီးေတာ္မူေသာ ေယ႐ႈရုန္အမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္ႏွင့္ တူေသာသူမရွိ။ ေရွးဦးစြာေသာ ဘုရားသခင္သည္ သင္ခိုလံုရာျဖစ္၍၊ နိစၥထာဝရလက္႐ံုးေတာ္ျဖင့္ သင့္ကို ေထာက္မေတာ္မူ၏။” (တရားေဟာ ၃၃း ၂၆ - ၂၇) ကဲ - လံုေလာက္ျပီလား။ ေကာင္းကင္တကာတို႔ရဲ႕ အထြ႗္မွာ စိုးစံေနတဲ့ ထာဝရဘုရားသခင္ရဲ႕ အနတၱတန္ခိုးေတာ္ထက္ ပိုႀကီးတဲ့ ခြန္အားကို လိုခ်င္ေနေသးသလား။  “ထာဝရဘုရားသည္ အစဥ္အၿမဲ တည္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ေတာ္မူေၾကာင္းကို၎၊ ေျမႀကီးစြန္းတိုင္ေအာင္ ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ အရွင္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို၎၊ ေမာေတာ္မူျခင္း၊ ပင္ပန္းေတာ္မူျခင္းမရွိ။ စစ္၍မကုန္ႏိုင္ေသာဉာဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေၾကာင္း ကုိ၎၊ သင္သည္ မသိမၾကားဘူးသေလာ။” (ေဟရွာ ၄၀း ၂၈) အဲဒီ ဘုရားသခင္က “သင့္ကိုငါမစမည္” လို႔ မိန္႔ေတာ္မူတာေၾကာင့္ ယံုၾကည္ျခင္းနဲ႔ “ထာဝရဘုရားသည္ ငါ႔ကိုမစေတာ္မူသည္။” လို႔ တုန္႔ျပန္ၾကပါစို႔။
ေမးခြန္း။            ။ထာဝရဘုရား မတတ္ႏိုင္ေသာအမႈ တစံုတခုရွိသေလာ။ (ကမာၻ ၁၈း ၁၄)

Friday, August 7, 2015

မိုးေသာက္ယံနဲ႔ ညဦးယံ - Morning and Evening: Charles Spurgeon 30

အကၽြႏု္ပ္မူကား ပဌာနာျပဳလွ်က္ေနပါ၏။

ဆာလံ ၁၀၉း ၁ -  ၄။ ၂၁ - ၃၁။ မႆဲ ၇း ၇ - ၁၁။
“But I give myself unto prayer.” – Psalms. 109: 4.
လိမ္ညာတဲ့ လွ်ာေတြက ဒါဝိဒ္ကို သိကၡာခ်ဖို႔ အလုပ္ရႈပ္ေနၾကေပမယ့္၊ ဒါဝိဒ္က ကိုယ္ကုိကိုယ္ မကာကြယ္ဘူး။ ပိုျမင့္တဲ့ အထက္ရံုးေတာ္ကိုပဲ အမႈတြဲတင္တယ္။ ဘုရင္မင္းျမတ္ထံ အသနားခံတယ္။ ရန္သူရဲ႕ အမုန္စကားကုိ အေကာင္းဆံုး တုန္႔ျပန္နည္းက ဆုေတာင္းျခင္း ျဖစ္တယ္။ ဆာလံဆရာဒါဝိဒ္က စိတ္ႏွလံုးအႂကြင္းမဲ့၊ ဉာဏ္စြမ္းရွိသမွ်၊ ခြန္အားရွိသမွ်နဲ႔ ဆုေတာင္းတယ္။ ဧေသာထံ ျပန္လာတဲ့ ယာကုပ္လိုပဲ ဆုေတာင္းျခင္းမွာ လံုးေထြးေနခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း ေက်းဇူးေတာ္ ပလႅင္ရင္းမွာ ဆုေတာင္းေနသင့္ပါတယ္။
သတိျပဳဖို႔က - ဆုေတာင္းခ်က္ အမ်ားစုက အက်ဳိး မရၾကဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲ။ ကိုယ့္အတြက္ မပါလို႔ပါ။ အရိပ္ဆိုတာ ဝတၳဳစစ္မဟုတ္လို႔၊ အစြမ္းမရွိဘူး။ ကိုယ့္အတြက္မပါပဲ ဆုေတာင္းရင္ ဘာအက်ဳိးမွ မရွိဘူး။ ဆုေတာင္းတာေတြကို ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ၾကစို႔။ ဆုေတာင္းတဲ့အခါ စိတ္ႏွလံုးေၾကကြဲစြာ၊ စိတ္ထက္သန္စြာ၊ ဆႏၵျပင္းျပစြာ၊ ေမတၱာစိတ္ထားနဲ႔၊ သခင္ဘုရားထံမွာ ေတာင္းေလ့ရွိသလား။
ေကာင္းကင္တံခါးေတြကို မီးစြဲေစမယ့္ အေျမာက္လို ျပင္းျပတဲ့ ဆုေတာင္းျခင္းဟာ ေကာင္းကင္တံခါးေတြကို္ အျမန္ပြင့္ေစလိမ့္မယ္။ ဆုေတာင္းတဲ့အခါ မၾကာခဏ စိတ္ပ်ံ႕လြင့္တတ္တယ္။ အေတြးလြန္တတ္သလို၊ အဓိက အခ်က္ကိုလည္း စိတ္မစြဲလန္းတတ္ဘူး။ စိတ္ႏွလံုးက ျပဒါးလို စီးဆင္း လွည့္ပတ္ေနတတ္တယ္။ ေကာင္းကင္တံခါးကို ခ်ိန္ရြယ္မယ့္ အေျမာက္လို ညီညြတ္မႈတန္ခိုးလည္း မရွိဘူး။ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေပ်ာက္ေနတတ္တယ္။ အက်ဳိးမခံစားရဘူးဆိုရင္ ဆုေတာင္းတာ အလကားေပါ့။  ဘုရားသခင္ကိုလည္း စိတ္နာေစတယ္။
ဆုေတာင္း ပဌာနာျပဳလွ်က္ေနျခင္း ဆိုတာက အဆက္မျပတ္ စြဲစြဲၿမဲၿမဲ ဆုေတာင္းျခင္းကို ဆိုလိုတယ္။ ဒါဝိဒ္ ဆုေတာင္းရင္ တခါတည္း ေအာ္ၿပီး၊ လက္ေလွ်ာ့သြားတာမ်ိဳး မဟုတ္ဘူး။ ေကာင္းႀကီး မရမခ်င္း ေအာ္ဟစ္ ေတာင္းဆို ေနတယ္။ တာဝန္အရ ထံုးစံသေဘာမ်ဳိး မေတာင္းသင့္ဘူး။ စိတ္အားႀကီးစြာ ေန႔တိုင္း ေလးေလးနက္နက္ ေတာင္းရမယ္။ ပလႅင္ေတာ္ရဲ႕ သန္႔ရွင္းတဲ့အရပ္ကို စိတ္စြဲလန္းၿပီး၊ အားမေလွ်ာ့ဘဲ ဆုေတာင္းၾကပါစို႔။ ဆုေတာင္းတတ္ေအာင္ သြန္သင္ေပးေတာ္မူပါ။ အို ထာဝရဘုရား။
ဆင္ျခင္ရန္။             ။ အာ႐ံုမစိုုက္ဘဲ ဆုေတာင္းတာဟာ လက္ထဲမွာ အ႐ုပ္တ႐ုပ္ကိုင္ကာ ကစားေနတဲ့ ရွင္ဘုရင္ေရွ႕မွာ အသနားခံေနတာနဲ႔ တူပါတယ္။

Thursday, August 6, 2015

မိုးေသာက္ယံနဲ႔ ညဦးယံ - Morning and Evening: Charles Spurgeon 29

ဂတိေတာ္အတိုင္း …. ျပဳေတာ္မူပါ။

၂ရာ ၇း ၁၈ -၂၉။  ၂ေကာ ၁း ၂၀ - ၂၂။
"Do as thou hast said." 2 Sam 7: 25.
ဘုရားဂတိေတာ္မွန္သမွ်ဟာ စကၠဴစုတ္လို လြင့္ပစ္လိုက္ရတယ္လို႔ မရွိဘူး။ သံုးေစခ်င္လို႔ ေပးထားတာပါ။ ဘုရားရဲ႕ေရႊဆိုတာ ကပ္ေစးနဲ႔တဲ့လူရဲ႕ အိပ္ကပ္ထဲက ပိုက္ဆံလို မဟုတ္ဘူး။ လူေတြသံုးဖို႔ သြန္းေလာင္းတဲ့ ဒဂၤါးျပားပါ၊ ဂတိေတာ္ေပးဟာ ေကာင္းႀကီးခံစားရဖို႔ပါ။ ဂတိေတာ္ေတြကို ေထာက္ျပေျပာလာတာေလာက္ ဘုရားသခင္ ႏွစ္သက္တဲ့ တျခားအရာ  မရွိေတာ့ပါဘူး။ သားသမီးေတြက “အို၊ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည့္အတိုင္း ျပဳေတာ္မူပါ။” လို႔ ေျပာတာကို ဘုရားသခင္ ၾကားခ်င္တယ္။ ဂတိေတာ္ကို ေတာင္းခံတာဟာ ဘုရားဘုန္းေတာ္ ထင္ရွားေစတာ ျဖစ္တယ္။
ဂတိေတာ္အတိုင္း ေကာင္းႀကီး မေပးႏိုင္ေအာင္ ဘုရားသခင္ ဆင္းရဲတယ္လို႔ ထင္ေနသလား။ ဒါမွမဟုတ္ သန္႔ရွင္းျခင္းေတြ သက္ေရာက္လာဖို႔ ဘုရားသခင္မွာ သန္႔ရွင္းျခင္း နဲေနတယ္လို႔ ထင္သလား။ ဒါမွမဟုတ္ သင့္အျပစ္မ်ား ေဆးေၾကာဖို႔ စင္ၾကယ္ျခင္း နဲေနတယ္လို႔ ထင္ေနသလား။ ဒီလို မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ မိန္႔ေတာ္မူတာက  . . . “လာၾက၊ တရားစီရင္ၾကကုန္အံ့။ သင္တို႔အျပစ္သည္ နီေသာအဆင္းရွိေသာ္လည္း၊ မိုဃ္းပြင့္ကဲ့သို႔ ျဖဴလိမ့္မည္။” (ေဟရွာ ၁း ၁၈) ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ကုိင္စြဲပါ။ ကိုယ္ေတာ္ဟာ သစၥာနဲ႔ ျပည့္စံုတယ္။ ဟုတ္မွန္ေတာ္မူတယ္။
ခြင့္လႊတ္ျခင္းဂတိေတာ္ကို ယံုၾကည္စြာ ကိုင္စြဲပါ။ ေက်းဇူးေတာ္ပလႅင္ရင္းကို တိုးဝင္ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး၊ “ကို္ယ္ေတာ့္ ဂတိေတာ္ရွိပါတယ္။ ဂတိေတာ္အတိုင္း ျပဳေတာ္မူပါ။” လို႔ ဆုေတာင္းရင္၊ ဘုရားသခင္ ႏွစ္သက္ပါတယ္။ ဂတိေတာ္ေတြကို ပစ္ပယ္ရင္ (သို႔) သံသယျဖစ္ရင္ ဘုရားကို ကဲ့ရဲ႕တာပဲ။ ဒါေပမယ့္ ေက်းဇူးေတာ္ပလႅင္ရင္းကို အျမန္ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးေတာ့ . . . “အို၊ ထာဝရဘုရား၊ အကၽြႏု္ပ္သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ ဂတိေတာ္ကို ခံထိုက္ေသာသူ မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ကို္ယ္ေတာ္သည္ ထိုသို႔မိန္႔ေတာ္မူပါၿပီ။” လို႔ ဆုေတာင္းရင္ လိုတာေတြကို ေပးသနားပါလိမ့္မယ္။
ဘုရားသခင္ဟာ ဘဏ္သူေဌးတဦးလိုပါပဲ။ ဘဏ္ခ်က္လက္မွတ္ေတြ လက္ခံရတာ၊ ထုတ္ေပးရတာ ေပ်ာ္တယ္။ ခ်က္လက္မွတ္နဲ႔ ေငြထုတ္သလုိ၊ ကိုယ္ေတာ္ထံမွ ဆုထုတ္ယူၾကစို႔။
ဂတိေတာ္က မိႈမတက္ဘူး။ သံေခ်း မတက္ဘူး။ ဂတိေတာ္ကို ဆြဲထုတ္။ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ေတာင္း။ ဒါက ဘုရားသခင္အတြက္ ျပသနာ မဟုတ္ဘူး။ ေတာင္းလိုက္စမ္းပါ။ ေပးခ်င္ေနတာ။ ေတာင္းတာထက္ကို ေပးခ်င္ေနတာ။
ေနက အလင္းေပးရလို႔ ပင္ပန္းမသြားဘူး။ စမ္းေခ်ာင္းကလည္း စီးဆင္းရလို႔ မေမာဘူး။ ဒီလိုပဲ၊ ဘုရားသခင္ကလည္း ဂတိအတိုင္း ေပးသနားရလို႔ မေမာပန္းပါဘူး။ ကဲ- ပလႅင္ေတာ္နားခ်ဥ္းကပ္ၿပီး "ဂတိေတာ္အတိုင္း ေပးသနားေတာ္မူပါ" လို႔ ဆုေတာင္းလိုက္စမ္းပါ။

Tuesday, August 4, 2015

မိုးေသာက္ယံနဲ႔ ညဦးယံ - Morning and Evening: Charles Spurgeon 28

ထာဝရဘုရားထံသို႔ . . . ေအာ္ဟစ္ေသာအခါ . .

ဆာလံ ၃။ မႆဲ ၁၄း ၂၂ - ၃၃။
"Beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me." - Matt 14: 30.
“နစ္ျမဳပ္ခ်ိန္ဟာ ဆုေတာင္းခ်ိန္ ျဖစ္တယ္။”
သခင္ဘုရားရဲ႕ ကၽြန္ေတြအတြက္ နစ္ျမဳပ္ခ်ိန္ဟာဆုေတာင္းခ်ိန္ပါပဲ။ ေပတ႐ုဟာ အႏၱရာယ္ခရီးကုိ ေလွစီးထြက္ခဲ့တယ္။ ဆုမေတာင္းဘူး။ နစ္ျမဳပ္စျပဳေတာ့ အႏၱရာယ္က သူ႔ကို ဘုရားထံ ဆုေတာင္းလာေစတယ္။ စိတ္နဲ႔ကိုယ္မွာ ေဝဒနာႀကံဳရင္ အလိုလို ဆုေတာင္းခ်င္လာတယ္။ အစာရွာတဲ့ ေျမေခြးက ေဘးလြတ္ရာ တြင္းထဲ ေျပးဝင္တတ္သလုိ၊ ငွက္ကေလးေတြက ေတာအုပ္ထဲကို ပ်ံသန္းသြားတတ္တယ္။ ဒီလိုပဲ၊ ယံုၾကည္သူလည္း စံုစမ္းျခင္းခံရတဲ့အခါ ေကာင္းကင္ဘံုရဲ႕ ကြယ္ကာရာဌာနျဖစ္တဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ပလႅင္ရင္းကို တိုးဝင္ခ်ဥ္းကပ္ရတယ္။
“တိုတိုဆုေတာင္းတာဟာအေကာင္းဆံုး ျဖစ္တယ္။”
ေပတ႐ု ဆုေတာင္းရာမွာ စကားလံုး (၃) လံုးပဲ ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ႔ကိစၥအတြက္ လံုေလာက္ပါတယ္။ ထိေရာက္တဲ့ဆုေတာင္းျခင္းရဲ႕ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္က ရွည္ရွည္ မေတာင္းနဲ႔။ ခြန္အားပါဖို႔ပဲ လိုတယ္။ လိုခ်င္တာကိုပဲ စိတ္စြဲလန္းတာဟာ ဆု တိုတိုေတာင္းတတ္ဖို႔ သင္ေပးတဲ့ဆရာျဖစ္တယ္။ ဆုေတာင္းရာမွာ မာနမပါတဲ့၊အသင့္ေလ်ာ္အေကာင္းျမတ္ဆံုး စကားေတြသာ ျဖစ္ရမယ္။ ဆုေတာင္းရင္ စကားထပ္ေနတာဟာ အလကားပဲ။ ဖြဲနဲ႔ တူတယ္။ အဖိုးတန္အရာမွန္သမွ်ဟာ ေသးငယ္တတ္တယ္။ ရွည္လ်ားတဲ့ ဆုေတာင္းေတြကို ေပတ႐ုေတာင္းသလို (၃) - ခြန္း ေလာက္နဲ႔ ေတာင္းလို႔ရတယ္။ သာသနာပလူေတြလို အခ်ည္းႏွီးေသာစကားနဲ႔ အထပ္ထပ္ေတာင္းတာကို ေရွာင္ပါ။ စကားမ်ားေပမယ့္ ဘာမွ မရဘူး။ (မႆဲ ၆း ၇) လူမွာ အခက္ၾကံဳခ်ိန္ဟာ ဘုရားသခင္အတြက္ အခြင့္သာခ်ိန္ ျဖစ္တယ္။
ကယ္ဖို႔ ဆုေတာင္းသံကို သခင္ေယ႐ႈက နားေတာ္နဲ႔ ခ်က္ခ်င္းၾကားတယ္။ နားေတာ္နဲ႔ စိတ္ႏွလံုးေတာ္က တြဲဖက္ ညီတယ္။ လက္ေတာ္က မေႏွးဘူး။ “ထာဝရဘုရားသည္ ပဌာနာျပဳေသာသူအေပါင္း၊ သစၥာႏွင့္တကြ ပဌာနာျပဳေသာသူ အေပါင္းတို႔၏ အနီးအပါး၌ရွိေတာ္မူ၏။” (ဆာလံ ၁၄၅း ၁၈ -၁၉) ဒုကၡျမစ္ေရေတြၾကားမွာ နစ္ျမဳပ္လုနီးပါး ျဖစ္ေနသလား။ ႐ုန္းကန္ေနရတဲ့ အသက္တာ မုန္တိုင္းေတြေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ေနသလား။ ေလာကဒဏ္ကို အလူးအလဲ ခံစားေနရသလား။ ျပင္းထန္တဲ့ လႈိင္းနဲ႔ ေလေတြထံကေန မ်က္စိလႊဲၿပီး၊ ဘုရားသခင္ကိုသာေစ့ေစ့ေျမွာ္ၾကည့္ပါ။ ကိုယ္ေတာ္သင့္အနီးနားမွာပဲ ရွိပါတယ္။ ကိုယ္ေတာ္ အနီးမွာ ရွိေနရင္ဘာမွမဆံုး႐ႈံးေတာ့ဘူး။ ကိုယ္ေတာ္ကို ေအာ္ဟစ္ရင္ အလွ်င္အျမန္ အေျဖေပးတယ္။ “ထာဝရဘုရား၏ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ခ်မ္းသာရပါ၏။”
ဆုေတာင္း။     ။အခ်ိန္ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ ႀကိဳးစားဆုေတာင္းဖို႔ရာ မစေတာ္မူပါ။ ထာဝရဘုရား။

Monday, August 3, 2015

မိုးေသာက္ယံနဲ႔ ညဦးယံ - Morning and Evening: Charles Spurgeon 27

ကယ္တင္ျခင္းငွါ တန္ခိုးႀကီးေသာထာဝရဘုရား

ေဟရွာယ ၆၃း ၁။ ေရာမ ၁း ၁၆ - ၃၂။
"Mighty to save." - Isa 63:1.
“ကယ္တင္ျခင္းငွါ” ဆိုတဲ့ ေဝါဟာရအားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္း အမႈေတာ္ႀကီး တခုလံုးကို ေရွ႕မဆြသန္႔ရွင္းတဲ့ အလိုေတာ္ကေန၊ စံုလင္တဲ့သန္႔ရွင္းျခင္းသို႔ ေရာက္သည့္တိုင္ေအာင္ နားလည္ခြင့္ရႏိုင္ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ဘုရားဟာ ေနာင္တရသူကို ကယ္တင္ဖို႔ တန္ခိုးႀကီး႐ံုမွ်မက၊ေနာင္တရလာေအာင္လည္း တတ္ႏိုင္တယ္။ ယံုၾကည္သူကို ေကာင္းကင္သို႔တိုင္ ပို႔ေဆာင္ေပးေတာ္မူတယ္။ လူေတြကို ႏွလံုးသားအသစ္ ေပးဖို႔၊ ယံုၾကည္ျခင္းနဲ႔ သူတို႔အထဲမွာ အလုပ္လုပ္ဖို႔၊ သန္႔ရွင္းျခင္းကို မုန္းတဲ့သူေတြပင္လွ်င္ အဲဒီတရားကို ခ်စ္တတ္လာဖို႔၊ ေက်ာခိုင္းစြန္႔ခြာသူေတြကို ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္ ဒူးေထာက္ လာေစဖို႔၊ ကိုယ္ေတာ္ တန္ခိုးႀကီးေတာ္မူတယ္။
ဘုရားသခင္ျပဳခဲ့သမွ်ေတြမွာ ဘုရားတန္ခိုးေတာ္ကို သိျမင္ခြင့္ ရႏိုင္တယ္။ ယံုၾကည္သူရဲ႕ အသက္တာသည္ပင္လွ်င္၊ တန္ခိုးႀကီးတဲ့ ဘုရားသခင္ ျပဳေတာ္မူတဲ့ အံ့ဩဘြယ္ နမိတ္လကၡဏာေတြပဲ ျဖစ္တယ္။ ကိုယ္ေတာ့္လူေတြကို သန္႔ရွင္းေစဖို႔၊ သန္႔ရွင္းျခင္းကို ေစာင္မၿမဲျမံေစဖို႔ တန္ခိုးႀကီးေတာ္မူတယ္။ ဒါထက္မက သူတို႔ခံစားရတဲ့ ထာဝရကယ္တင္ျခင္းကို ေကာင္းကင္မွာ ျပည့္စံုေစတဲ့တုိင္ေအာင္ သူတို႔ကို တည္ၾကည္ခိုင္ခံ့ေစလိမ့္မယ္။ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ကယ္တင္တဲ့ တန္ခိုးေတာ္ဟာ ယံုၾကည္သူျဖစ္ဖို႔ ႀကိဳးစားတာမ်ိဳး၊ ကိုယ္ကိုကိုယ္ ဆက္လက္ေစာင့္ထိန္းဖို႔ ပစ္ထားတာမ်ဳိး မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေကာင္းတဲ့အမႈကို ျပဳစ ျပဳေတာ္မူတဲ့ကိုယ္ေတာ္ဟာ အဆံုးတိုင္ေအာင္ၿပီးစီးလွ်က္ ျပဳေတာ္မူပါလိမ့္မယ္။ ( ဖိလိပၸိ ၁း ၆) ကယ္တင္ရွင္ဟာ ကယ္တင္ဖို႔ရာတန္ခိုးႀကီးပါတယ္။
ေသေနတဲ့ ဝိညာဥ္ထဲကို အသက္သြင္းေပးမယ္၊ အဲဒီအသက္ၿမဲျမံေအာင္ မစေတာ္မူမယ္။ ျပဳမိတဲ့ အျပစ္ေတြၾကားမွာပဲ အသက္ကို ခြန္အားနဲ႔ ျပည့္ေနေစမယ္။ ေက်းဇူးေတာ္နဲ႔ သန္႔ရွင္းျခင္းမွာ ဆက္လက္ ႀကီးပြားေစမယ္။ ေနာက္ဆံုး ဒီကမာၻမွ ခြါၿပီး၊ ဘုန္းေတာ္ဝင္စားခ်ိန္ စံုလင္သည္အထိ ျပဳေတာ္မူသမွ်ကို ဆင္ျခင္ၾကည့္ပါ။ ဒီလိုျပဳႏုိင္႐ံုမက ဒီထက္မကျပဳေတာ္မူဖို႔ ဘုရားသခင္ တန္ခိုးႀကီးပါတယ္။ တေယာက္ေယာက္အတြက္ သင္ ဆုေတာင္းေနသလား။ စိတ္ပ်က္မသြားနဲ႔။ လက္မေလွ်ာ့နဲ႔။ ထာဝရဘုရားက ကယ္တင္ဖို႔ တန္ခိုးႀကီးတယ္။ တန္ခိုးေတာ္ လက္႐ံုးအေပၚမွာ ခိုလႈံကိုးစားပါ။ ျပႆနာေတြက ေႏွာက္ယွက္ေနသလား။ မစိုးရိမ္ပါနဲ႔။ ကိုယ္ေတာ့္ေက်းဇူးဟာ သင့္အဖို႔ ေလာက္ပါတယ္။ ကယ္တင္စျပဳဖို႔၊ ဆက္လက္ျပဳစုဖို႔၊ ေနာက္ဆံုးစံုလင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ဖို႔၊ ထာဝရဘုရားတန္ခိုးႀကီးပါတယ္။ တန္ခုိးေတာ္ႀကီးမားေၾကာင္း အေကာင္းဆံုးသက္ေသကေတာ့ သင့္ကို ကယ္တင္ခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီထက္မက လူအမ်ားႀကီးကို ကယ္တင္ဖို႔လည္း ကိုယ္ေတာ္မွာ ႀကီးမားတဲ့ တန္ခိုးေတာ္ရွိပါတယ္။
ေမးခြန္း။      ။ ထာဝရဘုရား မတတ္ႏုိင္ေသာအရာရွိသလား။
ဆုေတာင္း။     ။ အားေလ်ာ့စိတ္ပ်က္ျခင္းမရွိဘဲ၊ ကိုယ္ေတာ္ကိုကိုးစားဖို႔ ယံုၾကည္ျခင္းကိုတိုးပြားေစပါ အဘ။